PENGENALAN

Sebagai sebuah NGO yang berperanan agen perubahan untuk peneroka dan generasi baru FELDA, GWGF telah menubuhkan biro Aduan Peneroka Kebangsaan (BAPAK), yang berperanan menerima sebarang aduan berkaitan tanah rancangan FELDA dan generasi baru FELDA.

VISI

"Peneraju Utama Penyelesaian Masalah Warga FELDA"

MISI

Menjadikan BAPAK sebagai tempat aduan utama berkaitan masalah rancangan tanah FELDA dan generasi baru FELDA.

OBJEKTIF

1. Untuk mengesan isu-isu yang boleh menjadi punca aduan.

2. Untuk mendapat maklum balas warga FELDA bagi menjayakan pembangunan di dalam tanah rancangan FELDA.

3. Untuk menyedia dan meningkatkan kemudahan membuat aduan kepada warga FELDA.

4. Untuk memberi khidmat nasihat kepada pengadu dan agensi berkaitan dan meningkatkan sistem pengurusan aduan.

Muka Depan | Borang Aduan Muat Turun Borang