LATIHAN PELBAGAI BIDANG OLEH KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Kementerian Sumber Manusia dengan kerjasama Gabungan Wawasan Generasi Felda (GWGF) berusaha untuk menangani masalah Generasi FELDA yang tercicir di dalam pelajaran dan tidak mempunyai peluang pekerjaan. Generasi FELDA yang tercicir di dalam bidang pelajaran akan diberikan peluang latihan dalam pelbagai bidang oleh Kementerian Sumber Manusia. Golongan muda dari FELDA seluruh negara boleh memohon untuk mendapatkan latihan bagi menjadi tenaga kerja mahir sekaligus menampung kekurangan tenaga kerja mahir negara bagi menuju ke arah negara maju.BORANG KEMENTERIAN SUMBER MANUSIASENARAI BIDANG LATIHAN KERJAYA ANJURAN KSM