Pengerusi
Prof. Dr. Rosmin Talib

Timbalan Pengerusi
Dr. Shamsul Anwar Sulaiman

Ahli Jawatankuasa
Mejar(B) Jamaludin Che Ros
Pn Siti Hajar Ismail
En Hamzah Awang Kechik
En Fakhrurazzi Mohd Habib
En Ragunatha A/L Applanaidu
Dr. Muhamad Shahrawi Hj. Hamzah
En Mohd Fauzi Abdullah
En Samuri Harun
Cik Norasikin Hamid
En Abdul Razak Abd Rahim