ADUAN MASALAH BEKALAN AIR DI TANAH-TANAH RANCANGAN FELDA
 
Nama * Negeri
No. Telefon * Wilayah
Daerah Felda Asal

MASALAH
Sila tanda pada kotak yang berkaitan dengan masalah yang anda hadapi.
Bekalan air kotor Bekalan air kerap terputus Kerja-kerja penyelenggaraan lambat
Bekalan air bertekanan rendah Paip bekalan air kerap pecah Bekalan air hanya diterima pada waktu malam
Lain-lain (sila nyatakan)    
      * Maklumat tersebut adalah sulit