SOAL SELIDIK MENGENAI PENYENARAIAN FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS (FGVH) KE BURSA MALAYSIA
 
Adakah anda tahu FELDA Global Ventures Holdings (FGVH) akan disenaraikan di Bursa Malaysia?
Ya Tidak
Adakah anda faham penyenaraian FGVH di Bursa Malaysia?
Ya Tidak
Adakah anda setuju penyenaraian FGVH di Bursa Malaysia?
Ya Tidak Pasti Tidak
Adakah anda pasti penyenaraian FGVH akan memberi keuntungan jangka panjang kepada warga FELDA?
Ya Tidak
Adakah anda setuju dengan kenyataan bahawa ahli Koperasi Permodalan FELDA (KPF) akan memperolehi faedah daripada penyenaraian ini?
Ya Tidak