BORANG KAJI SELIDIK KONTRAKTOR / PEMBEKAL GENERASI FELDA
 
WILAYAH
1. Syarikat anda berdaftar dengan FELDA Holdings?
Ya Tidak
2. Adakah anda tahu banyak projek di dalam FELDA?
Ya Tidak
3.Pernahkah syarikat anda terlibat dengan tender-tender FELDA?
Ya Tidak
4.Bersetujukah anda mengetahui tawaran tender FELDA diketahui melalui iklan surat khabar? Jika Tidak nayatakan dari mana.
Ya Tidak Nyatakan
5.Adakah anda mengetahui secara terperinci sistem tender dan syarat-syarat yang dikemukakan oleh FELDA semasa menyertai tender?
Ya Tidak
6.Adakah anda dimaklumkan berkaitan keputusan tender FELDA yagn disertai?
Ya Tidak
7.Adakah anda bersetuju keputusan tawaran semua penender FELDA perlu dipamerkan?
Ya Tidak
8.Pernahkah anda mendapat projek dari FELDA. Jika Ya nyatakah berapa jumlah projek?
Tidak Ya Nyatakan
9.Adakah anda bersetuju projek-projek diberi keutamaan kepada warga FELDA?
Ya Tidak
10.Adakah anda berpuas hati dengan polisi tender/kontrak yang diamalkan oleh pihak FELDA sekarang? Jika Tidak nayatakan cadangan
Ya Tidak Nyatakan