KAJI SELIDIK KEPERLUAN RUMAH DI KALANGAN GENERASI KEDUA FELDA
 
Apakah status kediaman anda sekarang?
Milik sendiri Menumpang kediaman keluarga Menyewa
Adakah anda berminat untuk membeli rumah di kawasan FELDA di bawah Skim Perumahan Generasi FELDA GWGF?
Ya Tidak Tidak Pasti
Adakah anda sedar tentang kewujudan skim Perumahan Warga FELDA yang dijalankan oleh FELDA?
Ya Tidak Tidak Pasti
Berapa harga yang anda jangkakan bagi seunit rumah untuk projek perumahan generasi kedua FELDA?
RM 20,000.00 - RM 35,000.00 (Kos Rendah)
RM 35,000.00 - RM 42,000.00 (Kos Sederhana Rendah)
RM 60,000.00 - RM 75,000.00 (Kos Sederhana)
Adakah anda bersetuju kerajaan memberi subsidi terhadap pembelian rumah generasi kedua FELDA?
Ya Tidak